Million Yen Women

Five beautiful but mysterious women move in with unsuccessful novelist Shin, who manages their odd household in exchange for a tidy monthly sum.

TitleMillion Yen Women
Original Title100万円の女たち
First Air DateApril 7th, 2017
Last Air DateApril 7th, 2017
GenresMystery, Crime, Drama
NetworksTV Tokyo, Netflix
Production CompanyTV Tokyo
ProducerKimitaka Goka
Number of Seasons1 Seasons
Number of Episodes12 Episodes
Plot Keywordsjapan, nudity, writer, based on manga, housemates
Moeka Hoshi
Moeka Hoshi
Hotaru
Yojiro Noda
Yojiro Noda
Shin Michima
Rila Fukushima
Rila Fukushima
Minami Shirakawa
Rena Matsui
Rena Matsui
Hitomi Tsukamoto
Miwako Wagatsuma
Miwako Wagatsuma
Yuki Kobayashi
Rena Takeda
Rena Takeda
Midori Suzumura
Yuko Araki
Yuko Araki
Nanaka Seki
Lily Franky
Lily Franky
Tatsuyuki
Tomoya Nakamura
Tomoya Nakamura
Yuzu
Tetsuhiro Ikeda
Tetsuhiro Ikeda
Ryuichi Moriguchi
Yuya Endo
Yuya Endo
Sunako
1,000,000 Yen no Onnatachi
100 Man en no Onna Tachi
100 Man en no Onnatachi
100 Manen no Onnatachi
1000000 Yen no Onnatachi
Hyakumanen no Onnatachi